Deutsch English עברית

<h2הגנת פרטיות

אנו,

חברת הנדל”ן David Borck Immobiliengesellschaft mbH, שכתובתה‎ Schlüterstr. 45, 10707 Berlin,

מפעילים את אתר האינטרנט הזה ואת השירותים המוצעים בו, ומשום כך אחראים לאיסוף של נתונים אישיים, לעיבודם ולשימוש בהם, כמובנם בחוק הפדרלי להגנת פרטיות (BDSG) ובחוק שירותי הרחק (TMG) בגרמניה. אנו מייחסים חשיבות מיוחדת לשימוש הולם בנתונים האישיים שלכם. לכן, אנו שמחים למסור לכם את העדכון שלהלן לגבי אופן השימוש בנתונים האישיים שלכם.

אנו משתמשים בנתונים האישיים שלכם בכפוף לתנאים המוגדרים בחוקי הגנת הפרטיות החלים. להלן הבהרות לגבי סוג הנתונים שאנו אוספים, האופן שבו אנו משתמשים בהם והזכויות העומדות לכם ביחס לשימוש בנתונים:

1. איסוף נתונים ושימוש בהם במקרה של הגשת שאילתה (טופס פנייה)

במקרה של הגשת שאילתה דרך אתר האינטרנט באמצעות טופס הפנייה שלנו אנו אוספים את השם הפרטי, שם המשפחה וכתובת הדואל שלכם, בתור נתוני חובה הנחוצים לצורך הטיפול בשאילתה ויצירת הקשר איתכם בנוגע אליה.

אם תמסרו מרצונכם נתונים נוספים, ייתכן שנאסוף לגביכם את הנתונים הבאים:

– פנייה
– תואר
– כתובת (רחוב, מס’ בית, מיקוד ויישוב)
– מספר טלפון (כולל קידומת)

אנו נשתמש בנתונים רק ככל הנחוץ לצורך מענה מיטבי ואישי על השאילתה שלכם.

2. איסוף נתונים ושימוש בהם במקרה של הזמנת איגרת המידע שלנו אם תירשמו לקבלת איגרת המידע שלנו, אנו נאסוף לגביכם את הנתונים הבאים:

– תואר
– שם פרטי ושם משפחה
– כתובת דואל

אם נקבל את הסכמתכם המפורשת לכך, אנו נשתמש גם בכתובת הדואל שלכם לצורך משלוח קבוע של איגרת המידע שלנו. בסוף כל איגרת מידע מופיע קישור שבאמצעותו ניתן תמיד לבטל את הזמנת האיגרת. ניתן תמיד לבטל את הזמנת האיגרת גם באמצעות שליחת דואל לכתובת service@david-borck.de.

3. איסוף נתונים ושימוש בהם במקרה של הפעלת פונקציית ההמלצות

באתר האינטרנט שלנו ניתן להשתמש בפונקציות של שליחת המלצה בדואל. במסגרת כך ייאספו לגביכם הנתונים הבאים:

– שם פרטי ושם משפחה
– כתובת דואל
– השם הפרטי ושם המשפחה של הנמען
– כתובת הדואל של הנמען

הנתונים ישמשו אך ורק לצורך שליחת ההמלצה המבוקשת אל הנמען שאת פרטיו תזינו.

4. אי-העברה של נתונים אישיים לצד שלישי

ללא הסכמתכם המפורשת, אנו לא נמכור או נמסור את הנתונים שלכם לצד שלישי. תנאים אחרים יחולו רק רק בהיקף הנגזר מהתחייבויות עסקיות קיימות או במידה הנחוצה לצורך אכיפה זכויותינו, ובפרט אכיפה של תביעות הנובעות מן היחסים החוזיים בינינו.

5. קובצי Cookie

קובצי Cookie עוזרים בהיבטים רבים להפוך את הביקור באתר האינטרנט שלנו לפשוט, נוח ומשמעותי יותר. קובצי Cookie הם קובצי מידע אלפאנומריים שנשמרים אוטומטית ע”י דפדפן האינטרנט בכונן הקשיח של המחשב בזמן הביקור באתר האינטרנט שלנו.

קובצי Cookie אינם פוגעים בכונן הקשיח של המחשב, והשימוש בקובצי Cookie אינו כרוך במסירת נתונים אישיים אלינו.

קובצי Cookie משמשים, למשל, לצורך שמירת הגדרת השפה שלכם למשך השימוש. השימוש אינו מוביל לשמירה של נתונים אישיים חדשים לגביכם כמבקרים באתר. ברוב דפדפני האינטרנט, ההרשאה להשתמש בקובצי Cookie ניתנת באופן אוטומטי. על כל פנים, ניתן לשנות את הגדרות הדפדפן ולבחור שלא יישמרו קובצי Cookie במחשב או שתוצג תמיד הודעה ברגע שמתקבלים קובצי Cookie חדשים.

כתוצאה מביטול השימוש בקובצי Cookie, ייתכן שלא תוכלו להשתמש בכל הפונקציות הקיימות באתר האינטרנט שלנו.

6. שירותי ניתוח פעילות מקוונת

כדי לעצב את דפי האינטרנט שלנו בהתאם לצרכים ולמטב אותם בהתמדה, אנו משתמשים בשירות ניתוח הפעילות המקוונת Google Analytics. במסגרת הדבר נוצרים פרופילי שימוש תחת זהות בדויה ונעשה שימוש בקובצי Cookie (ראה סעיף 4). המידע המצטבר ע”י קובצי ה-Cookie בנוגע לשימוש שלכם באתר האינטרנט, כגון

– סוג/גרסת דפדפן
– מערכת ההפעלה
– כתובת ה-URL של המפנה (דף האינטרנט שהפנה לאתר שלנו)
– שם המארח של המחשב הניגש (כתובת IP)
– שעת הגשת הבקשה לשרת

מועבר לשרת ונשמר שם. המידע משמש להערכה של השימוש באתר האינטרנט, על מנת להפיק דוחות ביחס לפעילויות באתר ולספק שירותים נוספים הקשורים לשימוש באתר ובאינטרנט למטרות של חקר שוק והתאמת העיצוב לצרכים. המידע גם מועבר במקרה הצורך לצד שלישי, בתנאי שהדבר מותר עפ”י חוק או אם משימת עיבוד הנתונים הוטלה על צד שלישי.

לא יבוצע בשום אופן שיוך של כתובת ה-IP לנתונים אחרים הקשורים למשתמש. כתובות ה-IP יעברו אנונימיזציה כדי למנוע את היכולת לבצע שיוך (הסתרת IP).

המשתמש יכול למנוע את ההתקנה של קובצי Cookie באמצעות הגדרה מתאימה של תוכנת הדפדפן (ראה סעיף 5). עם זאת, חשוב לציין שבמקרה זה ייתכן כי לא ניתן יהיה להשתמש באופן מלא בכל הפונקציות הקיימות באתר האינטרנט.

המשתמש יכול תמיד לסרב ליצירה של פרופילי שימוש. לפרטים נוספים בנושא, נא ללחוץ כאן.

7. אבטחה

אנו נוקטים את אמצעי האבטחה הארגוניים והטכניים המתאימים במטרה להגן על הנתונים שלכם מפני מניפולציות מקריות או מכוונות, אובדן חלקי או מלא, הרס או גישה ללא הרשאה בידי צד שלישי. אמצעי האבטחה עוברים שיפור מתמיד, בהתאם להתפתחות הטכנולוגית.

8. קבלה, שינוי, תיקון ומחיקה של נתונים

עומדת לכם הזכות לקבל את הנתונים האישיים שנשמרו אודותיכם, וכן הזכות לשינוי, חסימה או מחיקה של נתונים שגויים.

על מנת לקבל את הנתונים האישיים שנשמרו לגביכם, לצורך תיקון, חסימה או מחיקה של נתונים שגויים וכן במקרה של שאלות נוספות בקשר לנתונים האישיים שלכם, צרו קשר עם:

David Borck Immobiliengesellschaft mbH
Schlüterstr. 45
‎10707 Berlin
טל’ ‎+49 (0)30 887 742 50
פקס ‎+49 (0)30 887 742 525
service@david-borck.de

9. תוקף מדיניות הפרטיות

אלו הם תנאי מדיניות הפרטיות העדכניים, והם תקפים החל מ-16.09.2014.

תנאי החוזה האחיד

1. תחום התחולה

בתנאי החוזה והשימוש אלו מוגדרים השימוש בהיצע המקוון של חברת David Borck Immobiliengesellschaft mbH, שכתובתה Schlüterstr. 45, 10707 Berlin (להלן: המתווכת) בכתובת www.nio-wohnen.de (להלן: אתר האינטרנט) והיחסים החוזיים בין המתווכת ללקוחותיה.

2. תוכן, זכויות יוצרים

(א) ההצעות באתר האינטרנט ובמצגת (Exposé) מסתמכות על נתונים ומידע שהתקבלו מהבעלים או מצד שלישי כלשהו, והן אינן נבדקות ע”י מתווך. העסקאות מוצעות ללא התחייבות, ובכפוף לשינויים.

(ב) אלא אם כן מצוין אחרת, המתווך מחזיק בכל הזכויות על התכנים הכלולים באתר האינטרנט ובמצגת. ללקוח אסור לשכפל, להפיץ ו/או לפרסם תכנים המוגנים ע”י זכויות יוצרים מעבר למותר בסעיף ‎§§ 44a ff לחוק זכויות היוצרים הגרמני (UrhG). האיסור חל ללא תלות באופן הביצוע של השכפול, ההפצה ו/או הפרסום, והוא מתייחס במפורש גם לאחזור ישיר של תכנים המוגנים ע”י זכויות יוצרים (מה שמכונה “תוכן מוטבע”).

3. דמי תיווך

(א) בעבור הוכחת ההזדמנות לחתימה על חוזה קנייה או בעבור פעולות התיווך הנדרשות עבור חוזה מסוג זה, הלקוח מתחייב לשלם למתווך דמי תיווך. גובה דמי התיווך מוגדר במצגת (Exposé) שמכין המתווך.

(ב) דמי התיווך נכנסים לתוקף במועד החתימה על חוזה הקנייה או החוזה הראשי, ואין צורך להפיק לשם כך חשבונית נפרדת.

4. איסור חשיפה

(א) הלקוח מתחייב לא לממש הצעות, מידע או מצגות שהתקבלו מהמתווך, ולא להודיע על הנ”ל או למסור אותם לגורמי צד שלישי, מבלי לקבל מראש את הסכמתו של המתווך.

(ב) בכל מקרה של הפרה פושעת של ההתחייבות בכפוף לסעיף 4(א) בתנאי החוזה והשימוש הכלליים הללו, הלקוח ישלם למתווך, במקרה של חתימה על חוזה קנייה או חוזה ראשי, קנס חוזי בגובה דמי התיווך לפי סעיף 3(א) בתנאי החוזה והשימוש הכלליים הללו, אם חתימה זו יצרה חוזה קנייה או חוזה ראשי בין הצד השלישי לבעלים ללא השתתפות המתווך. חישוב דמי התיווך יבוצע בהתאם לסעיף 3(א) בתנאי החוזה והשימוש הכלליים הללו.

(ג) איסור החשיפה שלעיל תקף גם לאחר סיום היחסים החוזיים.

5. נתוני לקוחות

הלקוח נדרש למסור נתונים מדויקים ומלאים.

6. כפל תפקידים

המתווך מורשה מטעם הבעלים ומטעם הלקוח בעת ובעונה אחת.

7. אחריות

(א) המתווך אינו אחראי לנכונות או שלמותן של ההצעות המופיעות באתר האינטרנט או במצגת (Exposé). אם אתר האינטרנט ו/או המצגות כוללים תכנים (סרטונים או תצלומים) אשר מזוהים כתכנים של צד שלישי, המתווך לא יישא באחריות לנכונות ו/או החוקיות של התכנים. ללא קשר לנאמר לעיל, המתווך אחראי למתן שירותים חוזיים באופן דקדקני ומקצועי, וללא שגיאות. ההמחשות הגרפיות תואמות את מצב התכנון נכון למועד יצירתן. הזכות לשינויים בודדים שמורה במפורש. הסוג וההיקף של הביצוע והמסירה מוגדרים באופן מחייב אך ורק בחוזים שנחתמו ובנספחים שלהם. הריהוט וחלוקת החלל המוצגים בתוכניות ובשרטוטים הם בגדר הצעה בלבד ואינם חלק אינטגרלי מהחוזה. ההדמיות התלת-ממדיות הן המחשות אומנותיות חופשיות, והן אינן בהכרח משקפות את המראה העתידי בפועל.

(ב) אחריות לא מוגבלת: המתווך יישא באחריות לרשלנות רבתי או מכוונת. במקרה של רשלנות קלה, המתווך יישא באחריות לנזקים הנובעים מפגיעה בחיים, בגוף או בבריאות של בני-אדם.

(ג) הגבלת אחריות: מעבר לאמור לעיל, במקרה של רשלנות קלה המתווך יישא באחריות רק:

– אם תיפגע התחייבות חוזית מהותית, שמילויה הכרחי על מנת להבטיח את יישום החוזה בצורה תקינה, ושהלקוח יכול לתת את אמונו המלא בשמירה עליה (התחייבות קרדינלית).

– במידה המוגבלת לנזקים שאופייניים לסוג החוזה ושניתן לצפותם מראש במועד החתימה על החוזה.

(ד) הגבלת האחריות תקפה גם לטובתם של סוכני המתווך.

8. סעיפים אחרונים

(א) אם תנאי החוזה והשימוש הכלליים הללו כוללים דרישות לא תקפות, חלותם של יתר התנאים לא תיפגע.

(ב) התנאים הללו כפופים אך ורק לדין הגרמני, להוציא אמנת האו”ם בדבר חוזים למכר בינלאומי של טובין (CISG).

(ג) אם הלקוח הוא איש עסקים, וכן ישות חוקית או קרן מיוחדת בכפוף למשפט הציבורי, כל הסכסוכים הנובעים מתנאים אלו או קשורים אליהם יידונו בבתי המשפט של ברלין.

ברלין, יולי 2015

מכירות
David Borck
Immobiliengesellschaft mbH
Schlüterstr. 45
‎10707 Berlin

טל’ ‎+49 30 887 742 50
פקס ‎+49 30 887 742 525

nio@david-borck.de
www.david-borck.de

Google Maps

פותח ע”י
Premium Immobilien
Deutschland GmbH
Kurfürstendamm 38/39
‎10719 Berlin

טל’ ‎+49 30 700 10 17-0
פקס ‎+49 30 700 10 17-79

office@premium-immoinvest.de
www.premium-immoinvest.de

Google Maps